Dobrodošli na DostaJeMrznje.org, alat za prijavljivanje govora mržnje, diskriminatornih poruka i drugih oblika neprihvatljivog izražavanja u javnom prostoru i u medijima!


PRIJAVI NEPRIHVATLJIV GOVOR!

PROVJERI STATUS PRIJAVE


Što je neprihvatljiv govor?
Neprihvatljivi su načini izražavanja koji javno (u medijima, na internetskim stranicama, na javnim površinama, na javnim skupovima) omalovažavaju, diskriminiraju ili promoviraju mržnju prema nekoj skupini ili ljudima iz te skupine temeljem osnova kao što su nacionalnost, etničko porijeklo, boja kože, vjerska pripadnost, seksualna orijentacija, rodni identitet, zdravstveno stanje ili neka druga osobina.

Neprihvatljivo je korištenje stereotipija, pogrdnih izraza, ponižavajuće ili dehumanizirajuće prikazivanje, kao i svaki oblik izravnog ili neizravnog poticanja ili podržavanja mržnje, diskriminacije ili štetnog djelovanja prema nekoj skupini ili njezinim pripadnicima/pripadnicama. Neprihvatljivo je i opravdavanje i veličanje političkih ideja i tvorevina koje u svojem temelju imaju isključivost, diskriminaciju, mržnju i neravnopravnost te isticanje njihovih simbola.

Zašto 'neprihvatljiv govor'?
‘Neprihvatljiv govor’ je pojam koji obuhvaća širok spektar oblika neprihvatljivog javnog izražavanja o pojedinim skupinama i njihovim pripadnicima i pripadnicama. Neprihvatljiv govor usmjeren prema određenim skupinama – prvenstveno manjinskima – započinje i puno prije negoli dođe do otvorenih poziva na mržnju i nasilje prema tim skupinama. Iako može djelovati benigno, svako pozivanje na nečije isključivanje iz društva, marginalizaciju ili diskriminatoran tretman, širenje negativnih stereotipa ili poticanje zazora prema tim skupinama i osobama koje im pripadaju je neprihvatljivo, čak i ako ne predstavlja izravan poziv na mržnju ili nasilje prema njima.

Više o neprihvatljivim oblicima govor i što upravo vi kao građanke i građani možete učiniti saznajte ovdje.

Zašto je neprihvatljiv govor štetan?
Širenje nesnošljivosti prema drugim članovima društva zbog njihovog identiteta, društvenog položaja ili pripadnosti pojedinim skupinama negira temeljna načela jednakosti i ravnopravnosti ljudi na kojima počiva svako civilizirano i demokratsko društvo. Razni oblici neprihvatljivog javnog govora razorno djeluju na društvenu koheziju, vrijednosti pluralizma i tolerancije prema drugima i drugačijima. Moja sloboda djelovanja i izražavanja prestaje tamo gdje njime nanosim štetu drugoj osobi, a pogotovo ako to činim zbog onoga što ona jest.
Zašto prijaviti neprihvatljiv govor?
Ako ne želite živjeti u društvu u kojem su mržnja i netrpeljivost prihvatljiva osnova za međuljudske odnose, i Vaš je doprinos važan. Prijavom dajete svoj obol tolerantnom i pluralnom društvu, u kojemu svatko ima pravo na ljudsko dostojanstvo i može neometano uživati sva svoja ljudska prava, neovisno o svojim osobinama. Ova načela su posebno važna u javnoj komunikaciji i dužnost je svih medija pridržavati ih se.